Svet-Stranek.cz
Stránky pro absolventy ladičské školy a jejich přátele
Deylák

Deylák - historie a současnost:Stránky pro absolventy ladičské školy a jejich přátele

Deylák - historie a současnost

Z dějin „Deyláku“

V průběhu sta let se měnily formy i názvy školy, ale veřejnost ji zná převážně pod označením „Deylák“.
Myšlenka na založení takového ústavu byla vedena českými národními snahami, protože dva ústavy, které byly v Praze už před rokem 1910, byly většinou německé.
První ústav pro slepé na území dnešního Česka byl založen v roce 1807 na Hradčanech s názvem Soukromý ústav pro slepé děti a na oči choré.
V roce 1832 založil v Praze na Malé Straně profesor pražské univerzity Alois Klar Ústav pro zaopatřování a zaměstnávání dospělých slepců v Čechách a jako třetí byl roku 1835 založen Ústav pro výchovu a vzdělávání slepců v Brně.
O tom, založit český ústav, se hovořilo už někdy v roce 1907, kdy podnět dal bratr Františka Čelakovského Jaromír, který hovořil s předním českým oftalmologem Janem Deylem.
Nejdříve vznikl díky aktivitě českých vlastenců Zemský spolek pro výchovu a zaopatřování slepců a ten stál u zrodu ústavu.

Více na stránce: Deylova konzervatoř slaví sto let

- - -

PhDr. Jan DRTINA, český nevidomý hudební a speciální pedagog

Jan Drtina je zakladatelem a dlouholetým ředitelem Konzervatoře pro mládež s vadami zraku v Praze.
Z hudebního oddělení Deylova ústavu pro nevidomé v Praze ve spolupráci s jinými nevidomými kolegy, kteří na tomto zařízení působili, s neutuchajícím úsilím vybudoval jedinečnou instituci, která jejím absolventům zajišťuje společensky uspokojivé zaměstnání.

Jan Drtina se staral nejen o úroveň školy, dával přednost nevidomým uchazečům o studium, ale také se stalo tradicí, že absolventům zajišťoval umístění v lidových školách umění (nyní základních uměleckých školách), přičemž vyvíjel mimořádnou aktivitu.
Tuto svou starost o absolventy školy pokládal za neoddělitelnou od své ředitelské funkce.

Současně při této škole vznikla Odborná ladičská škola pro zrakově postiženou mládež. Je jediná svého druhu.
I na ní působili a působí zdatní nevidomí učitelé ladění, počínaje brněnským Františkem Podluckým.

Více v článku: http://www.smykal.ecn.cz/aktuality/akt20101029.htm

- - -

Studium ladění je v České republice možné pouze na jediné škole: Konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené.
Škola má více než stoletou tradici ve vzdělávání zrakově postižených studentů, byla založena v roce 1910 a vzdělávala žáky v předmětech literárních, hudebních a rukodělných.
Ti, kteří byli hudebně nejvíc nadaní, mohli studovat hudbu na pražské konzervatoři.
V roce 1924 se na škole začal vyučovat obor ladění a od roku 1931 se již vyučovalo i hudbě. Žáci mohli do svých 22 let složit státní zkoušku, zpočátku před státní zkušební komisí na pražské konzervatoři.
Situace se změnila v roce 1948, kdy byla škola přejmenována na Hudební školu pro slepé a získala celorepublikovou působnost. Kromě studentů z bývalé ČSSR zde byli vzděláváni i žáci zahraniční.

Od roku 1960 existovalo zařízení jako Střední hudební škola internátní a Odborná ladičská škola internátní, od roku 1976 se škola transformovala v Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež a Odbornou ladičskou školu pro zrakově postiženou mládež.
Současný název Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené nese od roku 2006.

Během této dlouhé historie zde vyučovali obor ladění takoví mistři jako B. Novák, J. Trdla, B. Lancinger (od roku 1948), F. Podlucký (od roku 1950), Fr. Procházka a další.
V roce 1967 byl obor ladění prodloužen na čtyři roky a stal se oborem maturitním. Přestože škola několikrát změnila svůj název, je čtyřletý maturitní obor zachován i v současné době.
Vedle něj existuje i nematuritní dvouletý ladičský obor, určený zejména pro velmi nadané žáky, kteří nemohou vykonat maturitní zkoušku.

Zdroj: http://www.casopisharmonie.cz/komentare/vzpominka- na-mistra-nenapadneho-remesla.html

- - -

Jan Deyl - WIKIPEDIE
https://goo.gl/wkUjDu

Cože to byly ústavy pro nevidomé
http://smykal.ecn.cz/aktuality/akt20150925.htm

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný:
http://goo.gl/ij2vZ2

Oficiální stránky školy:
https://goo.gl/0LPs3Z

Tyflonet:
http://goo.gl/oLBuIt

Parlamentní listy.cz
http://goo.gl/3UvZYi

Deylova konzervatoř slaví sto let
http://goo.gl/1YcmL9

Milada Rybářová a Kateryna Kolcová hosty Studia 6 ČT24 - 7. 12. 2009
http://goo.gl/isB1Q6

Mgr. Alena Libánská - bakalářská práce
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené v Praze: Subkultura "Deylák" jako motivace pro indikované studenty k budoucímu profesionálnímu hudebnictví
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/61507/?lang= cs

Nevšední škola plná not
https://archiv.ihned.cz/c1-972687-nevsedni-skola-p lna-not
návštěvníků stránky
celkem51 035
tento týden115
dnes11