Svet-Stranek.cz
Stránky pro absolventy ladičské školy a jejich přátele
Deylák

Srazy k uctění památky učitele Stanislava Plichty:Stránky pro absolventy ladičské školy a jejich přátele

Srazy k uctění památky učitele Stanislava Plichty

Olšany 2018 + Srdcovka
https://tomasdeylak.rajce.idnes.cz/sraz_ladicu_201 8/

Olšany 2016 + Želivárna
http://goo.gl/dMi1kl

Olšany 2015 - rozptyl
http://goo.gl/1pwDaP

Olšany 2015
http://goo.gl/q41dD6

...setkání ladičů a klavírníků k uctění památky kamaráda, učitele a dobrého člověka p. Stanislava Plichty - Praha 14. 4. 2015 (Olšanský hřbitov + hospoda)...
- - - - -

Na ladičské škole učili též pánové:

Vojtko - přišel z IGRY a učil nás jen v prváku (za pár let zemřel na rakovinu hrtanu)...říkal nám "synci", ale jak Jarušce, to si už nepamatuji...
- - -

prof. Josef Rataj - pro žáky i učitele ladičské školy byl "táta ladič", velice oblíbený Pan učitel (dějiny umění a nauka o materiálu, technické práce) s jakousi prvorepublikovou charakteristikou, přirovnal bych ho k M. Nedbalovi...když jsme něco mršili, tak nám říkal "Kubásci", nebo: to jste to tedy dokubili...
...také chtěl, abychom se ho před každou hodinou ptali na cizí slova, která nám pak vysvětloval a tak jsme mu servírovali třeba ejakulaci, prezervativ, onanii atd...
...jako bych ho slyšel: však vy to víte a jen to chcete slyšet ode mě, Kubásci...
...když jsme šli jako škola na výlet, nebo k zubaři, či jinam, tak velel: koukavý vezmou nekoukavý - ladiči za mnou...
...ve třeťáku složil jakýsi epos na ladiče o cca patnácti slokách (bohužel se nedochoval) a pak jsme náš ročník (tenkrát nás bylo ještě pět s Ivanem Jelínkem), chodili po škole a sborem, trojhlasně, za doprovodu harmoniky Jirky Pavelky zpívali ve třídách všem kantorům...
- - -

Jan Melicher (+ 20. března 2014), na ladičské škole působil jako učitel v letech 1967 - 2009
Ján Melicher přišel na Hudební školu pro slepé v Praze ze školy v Brně, kde studoval, poté co po zranění při fotbale přišel o zrak. V Praze patřil k vynikajícím studentům a připravoval se na dráhu hudebního pedagoga - hrál skvěle na klavír. Protože všichni studenti školy měli v té době povinnou výuku ladění klavírů, měl Ján Melicher možnost seznámit se i s tímto oborem a velmi brzy se v něm začal prosazovat. Po maturitě tak nastoupil na další studium ladění u profesora Františka Podluckého.
V roce 1961 se stal ladičem orchestru FOK a České filharmonie. Spolupracoval zde s předními českými i světovými klavíristy. Legendou je jeho práce pro klavíristu Svjatoslava Richtěra, který vždy, když koncertoval v Praze, vyžadoval pouze služby Jána Melichera. Ladičem dvou předních českých orchestrů i dalších kulturních institucí zůstal Melicher mnoho let.
K této prestižní práci přibyla v roce 1967 další – stal se profesorem ladění na škole, kterou vystudoval – Odborné ladičské škole internátní pro mládež s vadami zraku. Působil zde do roku 2009, kdy ze školy na vlastní žádost odešel.
Během více než 30 let pedagogické praxe vychoval desítky studentů, vynikajících odborníků, které zasvětil do tajů ladičského řemesla a připravil je pro budoucí povolání. Už z pouhého výčtu absolventů oboru ladění, který od roku 1995 do svého odchodu ze školy Ján Melicher vedl, je patrné, že jeho zásluha o rozvoj tohoto řemesla je mimořádná.
Velmi intenzivně jsme si to uvědomili při posledním rozloučení, které se konalo 26. března 2014 v kapli Sv. Václava na Olšanských hřbitovech. Tam přišli vzdát poslední poctu svému učiteli nejen kolegové ze školy, ve které působil, ale především mnoho jeho žáků.

Více v článku - Vzpomínka na mistra nenápadného řemesla
http://www.casopisharmonie.cz/komentare/vzpominka- na-mistra-nenapadneho-remesla.html

- jako p. Melicher říkám filátko, místo (poněkud tvrdě znějícího) filé.
- - -

Zdeněk Procházka (+ asi 2010) - v prváku jsem před p. Procházkou pronesl, že je někdo kokot a ten hned vylítl jak raketa, co že jsem to řekl a jestli vůbec vím, co to znamená...
...já, že nevím...
...tak proč to říkáš, když to nevíš...

...mě ten často používaný výraz vlezl nějak pod kůži, vždyť v ročníku byl slovák Janko a ten ho měl v hubě pořád: ani kokot...kokot drevený, plechom pobitý...čo som kokot, či čo...atd.
...

Za mě učili SHŠáky základy ladění pánové Novák a Papoušek.
návštěvníků stránky
celkem51 035
tento týden115
dnes11