Svet-Stranek.cz
Stránky pro absolventy ladičské školy a jejich přátele
Deylák

Bakalářská práce o Janu Drtinovi + Diplomová práce o uplatnění absolventů v praxi:Stránky pro absolventy ladičské školy a jejich přátele

Bakalářská práce o Janu Drtinovi + Diplomová práce o uplatnění absolventů v praxi

Osobnost Jana Drtiny a systém péče o zrakově postižené
Bakalářská práce
Autor: Jiří Červený

Obě práce ke stažení zde:
https://www.google.cz/search?sourceid=navclient&hl =cs&ie=UTF-8&rlz=1T4MERD_csCZ514CZ521&q=miklas+dey l%c3%a1k

Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o počátcích systematické péče o nevidomé v českých zemích na počátku 19. století a o jejím vývoji během tohoto století a století dvacátého. Popisuje se založení dnešní školy Jaroslava Ježka na Loretánském náměstí v Praze 1, vznik dnešního Klárova ústavu v Praze 4 Krči a dnešní Konzervatoře Jana Deyla na Maltézském náměstí v Praze 1.
Podstatnou součástí této práce je připomenutí osobnosti PhDr. Jana Drtiny, klavíristy, hudebního pedagoga a dlouholetého ředitele dnešní Konzervatoře Jana Deyla.
Práce obsahuje přepis rozhovoru, který dr. Drtina poskytl v roce 1994 krátce před svojí smrtí PhDr. Josefu Smýkalovi, zakladateli Slepeckého muzea v Brně.

V práci je dále na základě osobních zkušeností nastíněna problematika hudebního a dalšího vzdělávání zrakově postižených v 70. a 80. letech minulého století na tehdejší Základní devítileté škole internátní Šporkova a na Konzervatoři pro zrakově postiženou mládež. Přílohy přibližují především vymezení pojmů, které se vážou ke zrakovému postižení, a různé instituce a osobnosti spojené s péčí o nevidomé.

OBSAH
1 Úvod.....7
2 Vznik a vývoj systematické péče o zrakově postižené – vznik Deylova prvého českého slepeckého ústavu.....11
2. 1 Názvosloví.....11
2.2 Vznik prvého slepeckého ústavu v zemích koruny české.....13
2.3 Směry péče o slepé na přelomu 19. a 20. století.....19
2.4 Osobnosti slepeckého hnutí 19. a přelomu 20. století.....20
2.5 Deylova výchovna slepých.....22
2.6 Období Jana Drtiny.....27
3 Osobnost Jana Drtiny.....29
3.1 Osobní vzpomínka.....29
3.2 Jan Drtina.....30
3.2.1 Dětství, studia, profesionální vzestup.....30
3.2.2 Publikační činnost Jana Drtiny.....32
3.2.3 Společenská izolace.....33
3.2.4 Vzpomínky bývalých studentů a kolegů na Jana Drtinu.....36
3.2.5 Odkaz Jana Drtiny dnešním pohledem.....37
3.3 Rozhovor s Janem Drtinou.....38
3.3.1 Stručné komentáře.....38
3.3.2 Rozhovor Jana Smýkala s Janem Drtinou.....38
3.4 Závěr kapitoly.....42
4 Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež v 80. letech 20. století.....43
4.1 Úvod.....43
4.2. Organizace studia na Konzervatoři pro zrakově postižené.....43
4.2.1 Odlišnosti od ostatních konzervatoří.....43
4.2.2 Složení třídy.....44
4.2.3 Vyučované předměty.....45
4.3 Speciální pomůcky.....47
4.4 Přijímací zkoušky.....48
4.5 Vzpomínka na vyučující.....51
Závěr.....51
Seznam použité literatury a pramenů.....54
Přílohy.....56

- - - - -

DIPLOMOVÁ PRÁCE
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené a uplatnění jejích absolventů v praxi

Jiří Červený


Anotace:

Hlavní částí této magisterské práce bude výpověď vybraných absolventů různých generací a různého stupně zrakového handicapu. Seznámíme se s jejich dětstvím, studiem a především jejich profesním uplatněním.
Práce nás mimo jiné seznámí i s postoji a názory bývalých členů vedení této speciální školy k této problematice, také se pokusíme seznámit se současným vývojem trendu integrativního vzdělávání zrakově handicapovaných.

Přílohy přibližují především vymezení pojmů, které se vážou ke zrakovému postižení, a různé instituce a osobnosti spojené s péčí o nevidomé.

Obsah
1 Úvod.....7
2 Rekapitulace historie péče o zrakově postižené.....10
2.1 Důležitá data z historie a současnosti KJD.....10
2.2 Výklad jednotlivých pojmů pro označení zrakového postižení.....14
2.3 Komunita zrakově handicapovaných.....17
3 Vybrané příběhy.....17
3.2 Vybrané odpovědi.....24
4 Výchova a vzdělávání.....89
4.1 Zkušenosti rodičů.....90
4.2 Povídání nejen o integraci a speciálním školství.....96
4.3 Zkušenosti zástupců vedení ZUŠ.....105
5 Závěrečné shrnutí.....110
6 Seznam použité literatury a pramenů.....111
7 Přílohy.....113
návštěvníků stránky
celkem42 302
tento týden22
dnes9