Svet-Stranek.cz
Stránky pro absolventy ladičské školy a jejich přátele
Deylák

PhDr. Josef Smýkal:Stránky pro absolventy ladičské školy a jejich přátele

PhDr. Josef Smýkal

Výběr samostatných publikací
http://www.smykal.ecn.cz/publikace/
- - -

Profesní životopis

Narozen 19. září 1926 ve Vlčnově. Vyučen řemeslu košíkářskému (1944), státní zkouška z hudby na Konzervatoři Brno (1947), Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra speciální pedagogiky, obor tyflopedie + hudební výchova, diplomová práce Hudebnost nevidomé mládeže (1966), doktorandské studium obor Dějiny filozofie + speciální pedagogika/tyflopedie + hudební výchova, rigorózní práce Hudební výchova nevidomých dětí (1973).

Má pracovní působiště:

•Hudební škola Josefa Slimáčka, učitel, Brno, 1945–1947
•Lidové školy umění Uherský Brod, Svitavy, Brno, učitel, 1948–1967
•Základní škola pro nevidomé a slabozraké, učitel, Brno, 1967–1977
•Základní škola pro nevidomé a slabozraké, ředitel, Brno, 1977–1982
•Základní škola pro nevidomé a slabozraké, učitel, Brno, 1982–1985
•Pedagogická fakulta UP, Olomouc, externí učitel, 1972–1987
•Pedagogická fakulta MU, externí učitel, 1991–1993
•zakladatel a vedoucí Tyflopedické poradny při ZŠ a MŠ pro nevidomé, později při Svazu invalidů a následně České unii nevidomých a slabozrakých, 1977–1994
•zakladatel a redaktor časopisu Brněnský občasník, 1990–2005
•zakladatel a vedoucí Slepeckého muzea, 1992–1999
•Slepecké muzeum, Brno, vědecký pracovník, 1999–2000
•Oddělení dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně, vědecký pracovník, 2000–dosud

Výsledky mé pedagogické tvořivosti:
•Tři pedagogická čtení, jedno získalo první místo v ústředním kole
•na 250 příspěvků do odborných a propagačních časopisů českých i zahraničních
•autor sedmnácti odborných publikací
•autor řady titulů speciálních učebnic Hudební výchova určených žákům ZŠ pro nevidomé
•autor speciální učebnice brailleské [brajské] bodové hudební notace určení pro nevidomé žáky ZŠ
•autor několika speciálních učebních pomůcek určených pro nevidomé žáky ZŠ
•během padesáti let pořídil a popsal rozsáhlou sbírku několika set historických slepeckých pomůcek školních i jiných; doplnil studijními návštěvami čtrnácti evropských slepeckých muzeí

Výsledky mé odborné teoretické činnosti:
•učinil a popsal objev trojí funkce ruky nevidomého v kompenzačním procesu
•popsal následky příčinných vztahů fyziologie a psychiky taktilního vnímání nevidomých v kompenzačním procesu
•popsal základní principy teorie gnozeologických procesů v estetickém a uměleckém vnímání nevidomých a stanovil jejich specifika pěti stupňů abstrakcí konkrétního předmětu
•kladl důraz na poznání historie péče o nevidomé a jejich výchovu i vzdělávání z hlediska rehabilitace a uschopnění jejich osobnosti z utilitárního hlediska
•vlastní zpracování tyflopedické klasifikace a interpretace výchovných a vzdělávacích metod, zásad a postupů v teorii i praxi
•vlastní zpracování základních principů výchovy nevidomého dítěte raného období
•popsal historii zájmových spolků nevidomých

Mé zájmové novinářské činnosti:
•Tyflopedické muzeum – bulletin s mnoha vyobrazeními se zabýval propagací budoucího Slepeckého muzea v Brně, 1981–1995
•Brněnský občasník – časopis v brailleském písmu. Jeho obsah byl zájmový. Janem Pokorným byl uveřejňovám na internetu. V brailleském písmu byl tištěn na historických tiskařských strojích, 1990–2003

Ocenění:
•Ke Dni učitelů – Ústřední národní výbor města Brna, 1963
•Cena města Brna v oboru výchova a vzdělávání, 2006
•Cena Jihomoravského kraje v oboru výchova a vzdělávání, 2011
•Cena obce Vlčnova v oboru výchova a vzdělávání, 2011

© 1999–2016 PhDr. Josef Smýkal

Zdroj: http://www.smykal.ecn.cz/omne/

Není vložena žádná fotografie.

návštěvníků stránky
celkem50 043
tento týden163
dnes45